Modernizacja linii 220 kV
Joachimów – Łagisza/Wrzosowa


Kwadrat


AKTUALNOŚCI

październik 2020

Modernizacja linii na ukończeniu

Dobiegają do końca prace modernizacyjne. Wykonawca wymienił 25 (z 26 planowanych) istniejących słupów na nowe, jeden podwyższył i jeden przesunął. Uzupełniono również i wymieniono uszkodzone elementy słupów. Na ukończeniu są prace związane z regulacją zwisów przewodów fazowych i odgromowych oraz wymianą łańcuchów izolatorowych. Trwa naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne istniejących konstrukcji słupów oraz fundamentów. Wykonywane są również pomiary oporności uziemień i ich przegląd i naprawa.


wrzesień 2020

Przesunięcie słupa

W ramach prac modernizacyjnych przesunięty został jeden ze słupów, zawieszono izolacje oraz przewody fazowe i odgromowe. Kontynuowane są prace przy regulacji zwisów przewodów fazowych i odgromowych na trasie remontowanej linii, wymieniane izolatory oraz naprawiane elementy uszkodzonych fundamentów słupów.


lipiec – sierpień 2020

Modernizacja linii trwa

Trwa naprawa uszkodonych fundamentów słupów. Odkopano i oczyszczono stanowiska słupów, które nie wymagają napraw. Ekipy remontowe regulują zwisy przewodów fazowych i odgromowych, a także wymieniają izolatory.


maj-czerwiec 2020

Naprawa fundamentów słupów

W połowie maja na trasie modernizowanej linii rozpoczęły się prace związane z naprawą fundamentów słupów.


kwiecień 2020

Ostatnie prawa do nieruchomości

Trwają ostatnie prace związane z pozyskaniem praw do nieruchomości na cele budowlane.


marzec 2020

Wymieniono 5 kolejnych konstrukcji słupów wraz z fundamentami

Na trasie linii kontynuowana jest wymiana konstrukcji słupów wraz z fundamentami. Wykonawca dokłada wszelkich starań, by prace montażowo-budowlane w jak najmniejszym stopniu były odczuwalne dla lokalnej społeczności. Prowadzone roboty nie spowodują przerw w dopływie energii elektrycznej do gospodarstw na trasie modernizowanej linii.


ZOBACZ WSZYSTKIE
Lokalizacja Stacji Piła-Krzewina
INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   SPIE Elbud Gdańsk S.A.