Modernizacja linii 220 kV
Joachimów – Łagisza/Wrzosowa


Kwadrat


AKTUALNOŚCI

styczeń – luty 2020

Przed wiosennymi pracami

Trwają prace projektowe i przygotowawcze związane z kolejnym etapem modernizacji linii 220 kV Joachimów – Łagisza/Wrzosowa. Wykonawca będzie informować właścicieli działek, na których będą prowadzone prace.


październik 2019 r.

Prace modernizacyjne na terenie gminy Koziegłowy

Na terenie gminy Koziegłowy rozpoczynają się prace związane z modernizacją linii 220 kV Joachimów - Łagisza/Wrzosowa. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby prowadzone prace budowlano-montażowe w jak najmniejszym stopniu miały wpływ na codzienne życie lokalnej społeczności. Prace na linii nie wpłyną na zmianę ciągłości dostaw energii elektrycznej do gospodarstw na trasie remontowanej linii elektroenergetycznej.


czerwiec - sierpień 2019 r.

Modernizaja w toku

Trwają prace modernizacyjne. Na okres jesienny zaplanowane są dalsze prace modernizacyjne.


maj 2019 r.

Trwa modernizacja linii

Kontynuowane są prace związane z modernizacją linii 220 kV. Wykonawca m.in. zakończył prace z wymianą ośmiu słupów, linia została załączona.


kwiecień 2019 r.

Trwa modernizacja linii

W gminach Poraj i Olsztyn rozpoczęły się prace związane z modernizacją linii 220 kV Joachimów - Łagisza/Wrzosowa. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby prowadzone prace budowlano-montażowe w jak najmniejszym stopniu miały wpływ na codzienne życie lokalnej społeczności. Prace na linii nie wpłyną na zmianę ciągłości dostaw energii elektrycznej do gospodarstw na trasie remontowanej linii elektroenergetycznej.


ZOBACZ WSZYSTKIE
Lokalizacja Stacji Piła-Krzewina
INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   SPIE Elbud Gdańsk S.A.