Modernizacja linii 220 kV
Joachimów – Łagisza/Wrzosowa


Kwadrat


AKTUALNOŚCI

maj-czerwiec 2020

Naprawa fundamentów słupów

W połowie maja na trasie modernizowanej linii rozpoczęły się prace związane z naprawą fundamentów słupów.


kwiecień 2020

Ostatnie prawa do nieruchomości

Trwają ostatnie prace związane z pozyskaniem praw do nieruchomości na cele budowlane.


marzec 2020

Wymieniono 5 kolejnych konstrukcji słupów wraz z fundamentami

Na trasie linii kontynuowana jest wymiana konstrukcji słupów wraz z fundamentami. Wykonawca dokłada wszelkich starań, by prace montażowo-budowlane w jak najmniejszym stopniu były odczuwalne dla lokalnej społeczności. Prowadzone roboty nie spowodują przerw w dopływie energii elektrycznej do gospodarstw na trasie modernizowanej linii.


styczeń – luty 2020

Przed wiosennymi pracami

Trwają prace projektowe i przygotowawcze związane z kolejnym etapem modernizacji linii 220 kV Joachimów – Łagisza/Wrzosowa. Wykonawca będzie informować właścicieli działek, na których będą prowadzone prace.


październik 2019 r.

Prace modernizacyjne na terenie gminy Koziegłowy

Na terenie gminy Koziegłowy rozpoczynają się prace związane z modernizacją linii 220 kV Joachimów - Łagisza/Wrzosowa. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby prowadzone prace budowlano-montażowe w jak najmniejszym stopniu miały wpływ na codzienne życie lokalnej społeczności. Prace na linii nie wpłyną na zmianę ciągłości dostaw energii elektrycznej do gospodarstw na trasie remontowanej linii elektroenergetycznej.


czerwiec - sierpień 2019 r.

Modernizaja w toku

Trwają prace modernizacyjne. Na okres jesienny zaplanowane są dalsze prace modernizacyjne.


ZOBACZ WSZYSTKIE
Lokalizacja Stacji Piła-Krzewina
INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   SPIE Elbud Gdańsk S.A.