Modernizacja linii 220 kV
Joachimów – Łagisza/Wrzosowa


Kwadrat


AKTUALNOŚCI

kwiecień - maj 2021

Poszerzony zakres modernizacji linii

W związku z rewitalizacja trasy kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie oraz jej planowaną elektryfikacją zakres modernizacji linii 220 kV Joachimów – Łagisza/Wrzosowa został rozszerzony o przebudowę linii w miejscu skrzyżowania z torami kolejowymi.

Prace obejmowały między innymi wymianę dwóch stanowisk słupowych wraz z fundamentami oraz wykonanie regulacji zwisów przewodów fazowych i odgromowych w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji linii kolejowej.

Prace te zostały wykonane w czasie krótkiego wyłączenia linii na przełomie kwietnia i maja br.

Poszerzony zakres modernizacji linii


ZOBACZ WSZYSTKIE
Lokalizacja Stacji Piła-Krzewina
INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   SPIE Elbud Gdańsk S.A.