Modernizacja linii 220 kV
Joachimów – Łagisza/Wrzosowa


Kwadrat


AKTUALNOŚCI

listopad 2021

Zakończono prace modernizacyjne

Modernizacja linii 220 kV Joachimów – Łagisza/Wrzosowa dobiegła końca. W listopadzie Wykonawca przeprowadził ostatnie prace budowlane związane z modernizacją linii oraz wykonał oznakowanie zbiorników wodnych w Poraju i Przeczycach.

Linia w Poraju i Przeczycach


sierpień - wrzesień 2021

Prace na ostatniej prostej

W gminie Siewierz Wykonawca przeprowadził wymianę ostatniego słupa (nr 17). Obecnie wykonywane są naprawy konstrukcyjne uszkodzonych fundamentów.


czerwiec – lipiec 2021

Ostatnie prace na linii

Na modernizowanej linii zostały do wykonania naprawy konstrukcyjne fundamentów. W gminie Poraj pozostała do przeprowadzenia naprawa izbicy na stanowisku 88 oraz wymiana słupa nr 17 w gminie Siewierz. Jedynie w gminie Będzin zakończono wszelkie prace.


ZOBACZ WSZYSTKIE
Lokalizacja Stacji Piła-Krzewina
INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   SPIE Elbud Gdańsk S.A.