Modernizacja linii 220 kV
Joachimów – Łagisza/Wrzosowa


Kwadrat


AKTUALNOŚCI

maj 2019 r.

Trwa modernizacja linii

Kontynuowane są prace związane z modernizacją linii 220 kV. Wykonawca m.in. zakończył prace z wymianą ośmiu słupów, linia została załączona.


kwiecień 2019 r.

Trwa modernizacja linii

W gminach Poraj i Olsztyn rozpoczęły się prace związane z modernizacją linii 220 kV Joachimów - Łagisza/Wrzosowa. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby prowadzone prace budowlano-montażowe w jak najmniejszym stopniu miały wpływ na codzienne życie lokalnej społeczności. Prace na linii nie wpłyną na zmianę ciągłości dostaw energii elektrycznej do gospodarstw na trasie remontowanej linii elektroenergetycznej.


marzec 2019 r.

Początek prac modernizacyjnych

W kwietniu ruszają prace modernizacyjne na linii 220 kV Joachimów – Łagisza/Wrzosowa.
Wykonawca rozpocznie prace budowlano-montażowe od gmin Poraj i Olsztyn.


luty 2019 r.

Prace formalnoprawne poprzedzające modernizację

Kontynuowane są prace projektowe związane z modernizacją linii. Przedstawiciele wykonawcy nadal prowadzą rozmowy z właścicielami nieruchomości na trasie linii 220 kV Joachimów – Łagisza/Wrzosowa. Celem wizyt jest pozyskanie nieruchomości na cele budowlane.


styczeń 2019 r.

Trwają prace projektowe

Kontynuowane są prace projektowe dotyczące modernizacji linii. Przedstawiciele wykonawcy nadal spotykają się z właścicielami nieruchomości w celu pozyskania nieruchomości na cele budowlane.


ZOBACZ WSZYSTKIE
Lokalizacja Stacji Piła-Krzewina
INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   SPIE Elbud Gdańsk S.A.