Modernizacja linii 220 kV
Joachimów – Łagisza/Wrzosowa


Kwadrat


Aktualności


kwiecień - maj 2021

Poszerzony zakres modernizacji linii

W związku z rewitalizacja trasy kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie oraz jej planowaną elektryfikacją zakres modernizacji linii 220 kV Joachimów – Łagisza/Wrzosowa został rozszerzony o przebudowę linii w miejscu skrzyżowania z torami kolejowymi.

Prace obejmowały między innymi wymianę dwóch stanowisk słupowych wraz z fundamentami oraz wykonanie regulacji zwisów przewodów fazowych i odgromowych w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji linii kolejowej.

Prace te zostały wykonane w czasie krótkiego wyłączenia linii na przełomie kwietnia i maja br.

Poszerzony zakres modernizacji linii


listopad 2020 – styczeń 2021

Prace modernizacyjne na ostatniej prostej

W okresie zimowym prace związane z modernizacją linii zostały wstrzymane. Ponowne ich rozpoczęcie planowane jest w marcu br. Do tej pory wykonawca zrealizował większość zaplanowanych wcześniej prac istotnych dla funkcjonowania linii, m. in. te, które decydowały o przygotowaniu linii na gorsze zimowe warunki.
Do wykonania pozostały prace związane z konserwacja fundamentów słupów.


październik 2020

Modernizacja linii na ukończeniu

Dobiegają do końca prace modernizacyjne. Wykonawca wymienił 25 (z 26 planowanych) istniejących słupów na nowe, jeden podwyższył i jeden przesunął. Uzupełniono również i wymieniono uszkodzone elementy słupów. Na ukończeniu są prace związane z regulacją zwisów przewodów fazowych iodgromowych oraz wymianą łańcuchów izolatorowych. Trwa naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne istniejących konstrukcji słupów oraz fundamentów. Wykonywane są również pomiary oporności uziemień i ich przegląd i naprawa.


wrzesień 2020

Przesunięcie słupa

W ramach prac modernizacyjnych przesunięty został jeden ze słupów, zawieszono izolacje oraz przewody fazowe i odgromowe. Kontynuowane są prace przy regulacji zwisów przewodów fazowych i odgromowych na trasie remontowanej linii, wymieniane izolatory oraz naprawiane elementy uszkodzonych fundamentów słupów.


lipiec – sierpień 2020

Modernizacja linii trwa

Trwa naprawa uszkodonych fundamentów słupów. Odkopano i oczyszczono stanowiska słupów, które nie wymagają napraw. Ekipy remontowe regulują zwisy przewodów fazowych i odgromowych, a także wymieniają izolatory.


maj-czerwiec 2020

Naprawa fundamentów słupów

W połowie maja na trasie modernizowanej linii rozpoczęły się prace związane z naprawą fundamentów słupów.


kwiecień 2020

Ostatnie prawa do nieruchomości

Trwają ostatnie prace związane z pozyskaniem praw do nieruchomości na cele budowlane.


marzec 2020

Wymieniono 5 kolejnych konstrukcji słupów wraz z fundamentami

Na trasie linii kontynuowana jest wymiana konstrukcji słupów wraz z fundamentami. Wykonawca dokłada wszelkich starań, by prace montażowo-budowlane w jak najmniejszym stopniu były odczuwalne dla lokalnej społeczności. Prowadzone roboty nie spowodują przerw w dopływie energii elektrycznej do gospodarstw na trasie modernizowanej linii.


styczeń – luty 2020

Przed wiosennymi pracami

Trwają prace projektowe i przygotowawcze związane z kolejnym etapem modernizacji linii 220 kV Joachimów – Łagisza/Wrzosowa. Wykonawca będzie informować właścicieli działek, na których będą prowadzone prace.


październik 2019 r.

Prace modernizacyjne na terenie gminy Koziegłowy

Na terenie gminy Koziegłowy rozpoczynają się prace związane z modernizacją linii 220 kV Joachimów - Łagisza/Wrzosowa. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby prowadzone prace budowlano-montażowe w jak najmniejszym stopniu miały wpływ na codzienne życie lokalnej społeczności. Prace na linii nie wpłyną na zmianę ciągłości dostaw energii elektrycznej do gospodarstw na trasie remontowanej linii elektroenergetycznej.


czerwiec - sierpień 2019 r.

Modernizaja w toku

Trwają prace modernizacyjne. Na okres jesienny zaplanowane są dalsze prace modernizacyjne.


maj 2019 r.

Trwa modernizacja linii

Kontynuowane są prace związane z modernizacją linii 220 kV. Wykonawca m.in. zakończył prace z wymianą ośmiu słupów, linia została załączona.


kwiecień 2019 r.

Trwa modernizacja linii

W gminach Poraj i Olsztyn rozpoczęły się prace związane z modernizacją linii 220 kV Joachimów - Łagisza/Wrzosowa. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby prowadzone prace budowlano-montażowe w jak najmniejszym stopniu miały wpływ na codzienne życie lokalnej społeczności. Prace na linii nie wpłyną na zmianę ciągłości dostaw energii elektrycznej do gospodarstw na trasie remontowanej linii elektroenergetycznej.


marzec 2019 r.

Początek prac modernizacyjnych

W kwietniu ruszają prace modernizacyjne na linii 220 kV Joachimów – Łagisza/Wrzosowa.
Wykonawca rozpocznie prace budowlano-montażowe od gmin Poraj i Olsztyn.


luty 2019 r.

Prace formalnoprawne poprzedzające modernizację

Kontynuowane są prace projektowe związane z modernizacją linii. Przedstawiciele wykonawcy nadal prowadzą rozmowy z właścicielami nieruchomości na trasie linii 220 kV Joachimów – Łagisza/Wrzosowa. Celem wizyt jest pozyskanie nieruchomości na cele budowlane.


styczeń 2019 r.

Trwają prace projektowe

Kontynuowane są prace projektowe dotyczące modernizacji linii. Przedstawiciele wykonawcy nadal spotykają się z właścicielami nieruchomości w celu pozyskania nieruchomości na cele budowlane.


listopad 2018 r.

Kolejne spotkania z właścicielami

Wykonawca kontynuuje spotkania z właścicielami działek w celu pozyskania nieruchomości na cele budowlane.


październik 2018 r.

Trwają prace projektowe

Trwają prace projektowe związane z planowaną modernizacją linii 220 kV Joachimów – Łagisza/Wrzosowa. Zakończono analizy związane z odległościami przewodów od ziemi. Wykonawca pozyskuje zgody właścicieli nieruchomości, na prowadzenie prac na ich działkach.


wrzesień 2018 r.

Dyżury wykonawcy

27.09. br w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach odbył się dyżur przedstawicieli wykonawcy z mieszkańcami zainteresowanymi modernizacją linii 220 kV Joachimów – Łagisza.

Kontynuowane są również spotkania z właścicielami działek na trasie modernizowanej linii w celu poinformowania gospodarzy o inwestycji oraz uzyskania zgód na pozyskanie nieruchomości na cele budowlane.


wrzesień 2018 r.

Dyżury wykonawcy

27 września w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach zorganizowany zostanie punkt informacyjny dla mieszkańców zainteresowanych inwestycją pn. "Modernizacja linii 220 kV Joachimów - Łagisza/Wrzosowa". Od godziny 10.00 do 11.00 przedstawiciel wykonawcy odpowie na wszelkie pytania związane z planowanymi pracami. Do dyspozycji mieszkańców udostepnione będą równiez broszury informacyjne.


sierpień 2018 r.

Dyżury wykonawcy

28 sierpnia br. w Olsztynie, Poraju i Siewierzu odbyły się dyżury informacyjne przedstawicieli wykonawcy z mieszkańcami zainteresowanymi modernizacją linii 220 kV Joachimów – Łagisza/Wrzosowa.


sierpień 2018 r.

Wizyty u gospodarzy

Wykonawca rozpoczął spotkania z właścicielami działek na trasie modernizowanej linii. Celem spotkań jest informowanie gospodarzy o inwestycji oraz uzyskanie zgód na pozyskanie nieruchomości na cele budowlane.


sierpień 2018 r.

Spotkania z władzami gmin

W sierpniu 2018 r. przedstawiciele wykonawcy modernizowanej linii spotkali się z władzami gmin na trasie inwestycji. Zapoznali ich z harmonogramem i zakresem prac modernizacyjnych.


czerwiec – lipiec 2018 r.

Przygotowanie projektu modernizacji linii

W czerwcu i lipcu 2018 r. wykonawca przygotowywał projekty wykonawcze na podstawie wcześniej wykonanych pomiarów i analiz istniejącej linii.


maj 2018 r.

SPIE Elbud Gdańsk S.A. modernizuje linię 220 kV

PSE S.A. podpisały ze SPIE Elbud Gdańsk S.A. umowę na zadanie pod nazwą „Modernizacja linii 220 kV Joachimów – Łagisza/Wrzosowa”.


INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   SPIE Elbud Gdańsk S.A.