Modernizacja linii 220 kV
Joachimów – Łagisza/Wrzosowa


Kwadrat


Aktualności


maj 2019 r.

Trwa modernizacja linii

Kontynuowane są prace związane z modernizacją linii 220 kV. Wykonawca m.in. zakończył prace z wymianą ośmiu słupów, linia została załączona.


kwiecień 2019 r.

Trwa modernizacja linii

W gminach Poraj i Olsztyn rozpoczęły się prace związane z modernizacją linii 220 kV Joachimów - Łagisza/Wrzosowa. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby prowadzone prace budowlano-montażowe w jak najmniejszym stopniu miały wpływ na codzienne życie lokalnej społeczności. Prace na linii nie wpłyną na zmianę ciągłości dostaw energii elektrycznej do gospodarstw na trasie remontowanej linii elektroenergetycznej.


marzec 2019 r.

Początek prac modernizacyjnych

W kwietniu ruszają prace modernizacyjne na linii 220 kV Joachimów – Łagisza/Wrzosowa.
Wykonawca rozpocznie prace budowlano-montażowe od gmin Poraj i Olsztyn.


luty 2019 r.

Prace formalnoprawne poprzedzające modernizację

Kontynuowane są prace projektowe związane z modernizacją linii. Przedstawiciele wykonawcy nadal prowadzą rozmowy z właścicielami nieruchomości na trasie linii 220 kV Joachimów – Łagisza/Wrzosowa. Celem wizyt jest pozyskanie nieruchomości na cele budowlane.


styczeń 2019 r.

Trwają prace projektowe

Kontynuowane są prace projektowe dotyczące modernizacji linii. Przedstawiciele wykonawcy nadal spotykają się z właścicielami nieruchomości w celu pozyskania nieruchomości na cele budowlane.


listopad 2018 r.

Kolejne spotkania z właścicielami

Wykonawca kontynuuje spotkania z właścicielami działek w celu pozyskania nieruchomości na cele budowlane.


październik 2018 r.

Trwają prace projektowe

Trwają prace projektowe związane z planowaną modernizacją linii 220 kV Joachimów – Łagisza/Wrzosowa. Zakończono analizy związane z odległościami przewodów od ziemi. Wykonawca pozyskuje zgody właścicieli nieruchomości, na prowadzenie prac na ich działkach.


wrzesień 2018 r.

Dyżury wykonawcy

27.09. br w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach odbył się dyżur przedstawicieli wykonawcy z mieszkańcami zainteresowanymi modernizacją linii 220 kV Joachimów – Łagisza.

Kontynuowane są również spotkania z właścicielami działek na trasie modernizowanej linii w celu poinformowania gospodarzy o inwestycji oraz uzyskania zgód na pozyskanie nieruchomości na cele budowlane.


wrzesień 2018 r.

Dyżury wykonawcy

27 września w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach zorganizowany zostanie punkt informacyjny dla mieszkańców zainteresowanych inwestycją pn. "Modernizacja linii 220 kV Joachimów - Łagisza/Wrzosowa". Od godziny 10.00 do 11.00 przedstawiciel wykonawcy odpowie na wszelkie pytania związane z planowanymi pracami. Do dyspozycji mieszkańców udostepnione będą równiez broszury informacyjne.


sierpień 2018 r.

Dyżury wykonawcy

28 sierpnia br. w Olsztynie, Poraju i Siewierzu odbyły się dyżury informacyjne przedstawicieli wykonawcy z mieszkańcami zainteresowanymi modernizacją linii 220 kV Joachimów – Łagisza/Wrzosowa.


sierpień 2018 r.

Wizyty u gospodarzy

Wykonawca rozpoczął spotkania z właścicielami działek na trasie modernizowanej linii. Celem spotkań jest informowanie gospodarzy o inwestycji oraz uzyskanie zgód na pozyskanie nieruchomości na cele budowlane.


sierpień 2018 r.

Spotkania z władzami gmin

W sierpniu 2018 r. przedstawiciele wykonawcy modernizowanej linii spotkali się z władzami gmin na trasie inwestycji. Zapoznali ich z harmonogramem i zakresem prac modernizacyjnych.


czerwiec – lipiec 2018 r.

Przygotowanie projektu modernizacji linii

W czerwcu i lipcu 2018 r. wykonawca przygotowywał projekty wykonawcze na podstawie wcześniej wykonanych pomiarów i analiz istniejącej linii.


maj 2018 r.

SPIE Elbud Gdańsk S.A. modernizuje linię 220 kV

PSE S.A. podpisały ze SPIE Elbud Gdańsk S.A. umowę na zadanie pod nazwą „Modernizacja linii 220 kV Joachimów – Łagisza/Wrzosowa”.


INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   SPIE Elbud Gdańsk S.A.