Modernizacja linii 220 kV
Joachimów – Łagisza/Wrzosowa


Kwadrat


Galeria

Linia Joachimów – Łagisza/Wrzosowa galeria
Linia Joachimów – Łagisza/Wrzosowa galeria
Linia Joachimów – Łagisza/Wrzosowa galeria

INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   SPIE Elbud Gdańsk S.A.