Modernizacja linii 220 kV
Joachimów – Łagisza/Wrzosowa


Kwadrat


Zakres prac

Planowany remont linii obejmuje:

  • przygotowanie projektu wykonawczego na podstawie pomiarów i analiz istniejącej linii,
  • wymianę, podwyższenie lub przesunięcie słupów wymagających modernizacji oraz wykonanie nowych fundamentów,
  • uzupełnienie i wymianę uszkodzonych elementów słupów,
  • zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji słupów,
  • naprawę i zabezpieczenie antykorozyjne uszkodzonych fundamentów słupów,
  • wymianę części przewodów linii,
  • wymianę łańcuchów izolatorowych pełniących funkcję izolacji między przewodami a konstrukcjami słupów.


INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   SPIE Elbud Gdańsk S.A.