Modernizacja linii 220 kV
Joachimów – Łagisza/Wrzosowa


Kwadrat


Znaczenie inwestycji

Zaplanowane prace modernizacyjne mają na celu:

  • poprawę pewności i bezpieczeństwa zasilania odbiorców energii elektrycznej w rejonie południowej Polski,
  • zmniejszenie ograniczeń przesyłowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym,
  • zabezpieczenie dostaw energii przy niesprzyjających warunkach meteorologicznych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem linii.

Lokalizacja linii 220 kV Joachimów – Łagisza/Wrzosowa
Mapa poglądowa usytuowania przedmiotowej linii na tle fragmentu KSE


INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   SPIE Elbud Gdańsk S.A.